8 Ocak 2008 Salı

Gül Sabunu

HISTORY GÜL SABUN U

Yetiştiği yer: Gülyağı üreten ülkeler arasında Türkiye,

Kullanılan kısmı: Çiçeğinden elde edilen esans

Sağlık açısından özelliği: Cildi yumuşatır ve cilde hoş bir koku verir.GÜLYAĞlNIN TARİHÇESİ

Gül yağı Ön Asya'nın ekonomik ve kültür tarihinde

eski zamanlardan beri rol oynamıştır. Çin ve Sanskrit yazılarında gülün nefis kokusu methedilmiş ve gül kokusu yedirilmiş yağlardan dini merasimlerde faydalanılmıştır.

Gülün damıtılması ve gül damıtım ürününün elde edilişi hakkındaki en eski bilgiyi Arap tarih yazarlarından "İbni Haldun" vermekte ve 8. ve 9. asırlarda Çin ve Hindistan'a kadar sevkedilen bir ticari mal olduğunu bildirmektedir.

Roma Kayzerlerinden Constantin VII'nin 946 senesindeki bir seremoni kodeksinde İran gül suyu güzellik suyu olarak zikredilmiştir.

Rivayete göre gül yağı üretimi ilk önce 14. asırda bir İran şahının kızı Nevcihan tarafından düşünülmüştür. Nevcihan'ın Cihangirle evlenmesinde yapılan şenliklerde saray bahçesindeki havuzlara su yerine gül suyu doldurulmuş, Nevcihan bu suların yüzünde bir yağın toplandığını görerek bunların tecrit edilmesini istemiştir.

Bu suretle yağın güzel bir kokuya sahip olduğu anlaşılarak gül ticareti ancak

1813 yılında başlamıştır.

0 yorum: