23 Aralık 2007 Pazar

İlkel Dönemlerde Balık

Balıkla Beslenerek Varlık Sürdürme

Balık, daha çok. pişirilerek yenebilen bir besin olduğu için, balıkla birlikte, insanlığın ilk yapay (hazırlanmış) besin dönemi başlamıştır. Ateşten de, çok olasıdır ki. ilk kez bu İş için yararlanılmıştır. Balık her yerde, sonsuz denecek kadar bol, herkesin yiyebildiği ve yılın her zamanında bulunan tek yiyecek olmuştur. İlkel dönemlerde tahıl, doğada bulunsa bile. insanlar için bilinmeyen bir şeydi; avcılıkla hayvansal besin sağlamak ise insanlığın beslenmesine yeterince destek olamayacak kadar şansa bağlı ve güvenilmez bir işti.

Bu tür besinlerden sonra insanın iklim ve çevre karşısındaki egemenliği sağlanmış oluyor; insanlar deniz kenarlarını, gölleri, dereleri ve nehirleri izleyerek, yeryüzünün büyük kısmına, yabanıllık döneminde bile yayılıp yerleşmiş bulunuyordu. Bu ilk göçlerin izlerine, tüm kıtalarda çakmaktaşı ve diğer taşlardan araç gereçlerin bol bol bulunması zaten tanıklık etmektedir. Sadece meyvalara ve doğal besin olanaklarına dayanan bir beslenmenin ise,insanların alıştıkları yaşam çevresinden uzaklaşmalarına olanak veremeyeceği açıktır. Balığın besin olarak kullanılmaya başlaması ve ardından gelen güçlerle, balıktan sonra nişastalı tahılların ekimi arasında çok uzun bir süre geçmiştir. Bu süre. yabanıllık döneminin çok büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu süre içinde besinlerin tür ve miktarlarında büyük bir artış olmuştur. Yer fırınında ekmek pişirilmesi, gelişkin silahların ve özellikle ok ve yayın bulunmasıyla av etinin devamlı bir besin kaynağı durumuna gelmesi bu konuda verilecek örneklerdir.

Ok ve yay, parlak bir buluş olarak, mızrağa dayanan dövüşme ve birlikte avlanma biçiminden sonra ve yabanıllık döneminin ardından ortaya çıkabilmiş; insanlara etkin bir av silahı sağlamıştır. Yabanıllık Döneminden Yabanıllığın Üst Dönemine geçişi de ok ve yayın bulunuşu belirlemiştir. Eski toplumun yabanıllık dönemindeki gelişmesinde ok ve yayın bu yeri, barbarlık döneminde demirden yapılmış kılıcın, uygarlık dönemindeise ateşli silahların yeri gibidir. Bütün bu besin kaynaklarının güvenilir olması nedeniyle, balığın yeterince bulunabildiği büyük alanların dışında, insanlar, korkunç bir beslenme biçimi de olsa. yamyamlığa yönelmişlerdir. Bu uygulamanın eski (ancient) çağda evrensel olduğu söylenebilir.

Eski Toplum 1 Kitabından alıntıdır.

Yazar: Lewis Henry Morgan

0 yorum: