23 Aralık 2007 Pazar

Ağzı Sağlığı İçin Kuru Üzüm

Şimdiye kadar sanılanın tersine, Çekirdeksiz kuru üzümde bulunan maddelerin diş çürümelerine ve dişeti hastalıklarına yol açan bakterileri etkisizleştirdiği açıklandı. Diş minesini oyarak çürümelere yol açan bakteri, Streptococcus mutans. Periyodontal denen dişeti hastalığından sorumlu olansa Porphyromonas gingivalis. Bakterilerin diştaşı ya da plak denen biyofilmleri oluşturmaları için dişe yapışmaları çok önemli.

Şekerli bir gıda çiğnendikten sonra bu bakteriler diş minesini yıpratan asitler salgılayarak zamanla dişin çürümesine yol açıyorlar. Kuru üzümler de yapışkan ve tatlı olduklarından, şimdiye kadar dişlere zararlı olduğu düşüncesi yaygındı. Illinois Üniversitesi Dişçilik Fakültesi’nden Profesör Christine D. Wu, 8 Haziran’da Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin 105. Kongresine sunduğu tebliğde, kuru üzümde bulunan ve pitokimyasallar diye adlandırılan maddelerin, diş ve dişeti hastalıklarından sorumlu birçok tür bakterinin gelişimini baskıladığını açıkladı.

Pitokimyasallar, bitkilerde bulunan antioksidanlara verilen genel isim. Wu, Thompson türü kuru üzümlerde yaptıkları rutin incelemeler sonucu beş ayrı tür pitokimyasal belirlediklerini açıkladı. Bunlar, oleanolik asit, oleanolik aldehid, betulin, betulinik asit ve 5-(hidroksimetil)-2-furfural adlı madde. Bunlardan oleanolik asitin S.mutans ve P. Gingivalis’in gelişmesini önlediği belirlenmiş. Araştırmacıya göre tüm yapışkan yiyeceklerin dişçürümesine yol açtığı düşüncesi yanlış. “Soruna asıl yol açan, bunlara sonradan katılan şeker (sukroz)”.

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği Basın açıklaması, 8 Haziran 2005

0 yorum: