25 Aralık 2007 Salı

MAKROBİYOTİK BESİN (Makro=Büyük,Bio=Hayat)

Makrobiyotik rejim bir perhiz veya beslenme yöntemi değildir, doğrudan doğruya doğa kurallarına uyarak beslenmedir. Bu beslenme tarzı zengin, yoksul herkes için elverişlidir.

Uzak Doğu'da milyonlarca insan Lao-Tse'nin, Son-Tse'nin, Konfüçyüs'ün, Buda'nın, Mahavira'nın ve bunlardan çok önce Hindistan'da tıpla uğraşanların makrobiyotik bilgilerine dayanarak mutlu ve sağlıklı yaşamayı başarmıştır. Ünlü Japon besin uzmanı G.Ohsawa (asıl adı:Niyoiti Sakirazawa) bu beslenme G.Ohsawa tarzını herkesçe uygulanabilecek bir biçime koymuştur. Bir bilimin yararlı, verimli ve pratik olabilmesi için, temel bir kurala dayanması zorunludur. Uzak Doğu'nun felsefe anlayışı, yaşam ve evren üzerindeki görüşleri temel bir yasaya dayanır.Bu temel yasa evrendeki her şeyi iki zıt sınıfa ayırır. Bir yandan birbirini tamamlayan, öte yandan birbirine tamamen zıt olan bu iki etkin güç (gece ile gündüz, kadınla erkek gibi) evrendeki her şeyi canlandırır, yıkar, üretir, yaratır. Bu iki zıt güç Yang ve Yin'dir.Yang olumlu merkezcildir. Yin ise olumsuz ve merkezkaçtır. Her şey bu iki güçten etkilenir. Evrende hiç bir salt Yin ya da salt Yang değildir. Örneğin A'ya göre B Yin olabilir, öte yandan C'ye göre B Yang olabilir. Yang merkezcil güç şu niteliklere sahiptir: Isı ve Işık verir, sıkıştırıcıdır, ağırlık vericidir, seslidir. Biçim olarak yassı alçak ve yataydır. Ağırdır. Bir şey ağır olduğu oranda Yang'dır, çünkü merkezcil gücün daha çok etkisi altındadır. Renk olarak,en sıcak renk Yang'dır.

Yin merkezkaç güç ise şu niteliklere sahiptir: Soğuktur, karanlıktır,sessizdir, genişleticidir, hacmi büyüktür, yükselmeye eğilimli ve hafiftir. Şekil olarak büyük, yüksek ve dikeydir. Hafif olduğu oranda Yin'dir. Renk olarak, en soğuk renk Yin'dir. Sahiptir, soğuktur, karanlıktır, sessizdir, genişleticidir, hacmi büyüktür, yükselmeye eğilimli ve hafiftir. Şekil olarak büyük, yüksek ve dikeydir. Hafif olduğu oranda Yin'dir. Renk olarak, en soğuk renk Yin'dir.

Bu ilkelere dayanarak evrende herşeyi Yin veYang diye ayırabiliriz. Hatta ışığı ve radyasyonu dalga uzunluklarına göre sınıflandırabiliriz. Dalgalar ne kadar uzunsa, o oranda Yang'dır; kızılötesi ışınlar gibi. Dalgalar ne kadar kısaysa o oranda Yin'dir; morötesi ışınlar gibi. Bu yönteme dayanarak hastalıklara yol açan etkenleri sıralayabiliriz.

Evrende her şeyin bir biçimi, rengi, kendisine özgü bir ağırlığı olduğuna göre, bu bilgiye dayanarak besinlerden hangisinin Yin, hangisinin Yang olduğunu anlayabiliriz. Biraz ayırt etmeye çalışalım: Hangi sebze veya meyve en çok Yin'dir? Kuşkusuz, mor renge en yakın olanlar: patlıcan, karaüzüm, kırmızılahana, patates(tohumu mor olduğundan ), kan portakalı, şeker(pancar ve şeker kamışının renginden dolayı) gibi. Bütün bunlar içten veya dıştan mavimtırak ve morumtırak. Bu besinlerin Yin olduğunu anlamak için bir hafta yalnız bu tür besin yemek yeter. Hafta sona erdiğinde insan çabuk üşür, soğuğa karşı direncini yitirir. Kırmızı ve sarı renkteki besinlerse Yang'dır; balık, et, yumurta, havuç, v.b.

Kaynak:

Müheyya İzer (Bitkisel Protein ile Dengeli Beslenme)

0 yorum: