18 Aralık 2007 Salı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Viral enfeksiyonlar genellikle gebeliği etkilerler ve yenidoğan bebek ölümleri ve hastalıklarının önemli nedenlerindendir. Kadınların en azından %5'i gebelik esnasında belirti veren bir viral infenksiyon geçirmektedir.

Viral enfeksiyonlar genellikle gebeliği etkilerler ve yenidoğan bebek ölümleri ve hastalıklarının önemli nedenlerindendir. Kadınların en azından %5'i gebelik esnasında belirti veren bir viral infenksiyon geçirmektedir. Belirti vermeyen, sessiz seyreden enfeksiyonlar da göz önünde tutulursa gebelikte viral enfeksiyon geçirme oranının daha da yüksek olması beklenir. Viral enfeksiyonlar içerisinde basit nezle, grip olduğu kadar çocukta sakatlık, veya hastalık yapabilen kızamıkcık(Rubella), sitomegalovirus(CMV), genital herpes, hepatit , HIV enfeksiyonları da yer almaktadır. Bu viruslardan büyük çoğunluğunda aşı ile korunma mümkünse de korunma olmayan virusların taranarak hasta veya taşıyıcı anne adaylarının belirlenmesi bir tür koruma sayılabilir.

Enfeksiyon mikroplarla oluşan iltihabi hastalıktır. Enfeksiyon hastalıkları genellikle en çok zarar verdikleri organların adıyla anılsa da ( sinuzit, sistit, osteomiyelit vb) bazı özel durumlarda , enfeksiyona neden olan mikroplar hastalığın adı olarak belirtilir ( Tüberküloz, HIV, Kızamıkcık , Kızamık vb). Genel olarak mikrobik hastalık nedeni olan mikro-organizmalar aşağıda sıralanmışlardır.

-Bakteriler
-Virüsler
-Mantarlar
-Protozoonlar
-Parazitler

Anne karnında bebek çocuk eşinin oluşturduğu bir tür filtre ve annenin örtücü zarları (mukoza) ile her türlü fizik, kimyasal ve biyolojik etkenden korunmaya çalışır. Bunlara ek olarak çocuğun içinde yüzdüğü sıvı (amnion) bazı mikrop öldürücü veya mikropların üremesini durduran (bekteriostatik) maddeler içerir. Bu savunma mekanizmaları anne karnında 8-10.haftalarda çalışmaya başlar. Mikropların öldürülmesi veya mikroplara karşı işlev gören beyaz kürelerin (B ve T lenfositler) oluşması ve mikropların öldürülmesinde kullanılan antikorların (Ig G) yapımı 14.haftada başlar. Bu koruyucu mekanizmalara rağmen anne karnında bebeğin enfeksiyon hastalıkları çok nadir değildir. Anne karnında bebek hızla bölünen hücrelerden oluşup şekillenirken böyle bir mikrobik hastalıkla karşılaşması yıkıcı olabilir. Erken (embryo) veya geç gebelikte (fetus) bebeğin enfeksiyon (mikroplarla oluşan iltihabi hastalık, yangı) hastalığı sonucu düşükler, doğumsal sakatlıklar, erken doğum, anne karnında gelişme geriliği, anne karnında bebek ölümü, yenidoğan bebek ölümü ve hastalıklarına neden olabilir. Yenidoğan hastalıklarının % 20 kadarı enefeksiyonlara bağlanmaktadır.

Çocuk eşi sağlam iken bile bir çok mikrop kan yoluyla eşin kendisine oradan da bebeğe geçerler. Bazıları ise direkt çocuk eşinin filtre sisteminden geçerek çocuğa ulaşırlar. Anne karnındaki bebekte enfeksiyon yapabilen mikro organizmalar (mikrop) çok çeşitlidir ve enfeksiyonun şiddeti ;

* Mikro organizmanın cinsine
* Mikro organizmanın miktarına
* Giriş kapısına
* Annenin genel ve o mikro organizmaya özel bağışıklık durumuna
* Gebelik haftasına
* Çocuk eşinin ve zarlarının bütünlüğüne bağlıdır.

Gebelerin %5’inde idrarda, %10’unda rahim ağzı (serviks) örtücü zarlarında mikroplar saptanır. Erişkinlerde bu tür hastalık yapıcı mikroplar özellikle virüslere karşı antikorlar tespit edilme oranı % 50’ye varmaktadır. Doğuştan enfeksiyon hastalığı sıklığı ise ülkelere ve şehirlere göre değişmekle birlikte % 0.4 ile 7.4 arasında değişmektedir.

0 yorum: