18 Aralık 2007 Salı

Malnütrisyon

Beslenme büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılması durumudur. Herhangi bir besin öğesinin yeterli ve dengeli bir miktarda alınmaması durumunda, çocuklarda büyüme duraklar, sağlık bozulur ve gelişme geriliği oluşur. Büyümesini tamamlamış erişkinlerin yetersiz beslenmesinde ise sağlık bozulur ve iş verimi düşer. Şişmanlık ve zayıflık yanında çocuklarda raşitizm, kansızlık, kadınlarda kemik erimesi (osteomalazi), guatr gibi bir çok hastalık da yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıkar. Beslenme bozukluğunun sık görüldüğü toplumlarda çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği çok görülür, bebek ölüm hızları da çok yüksektir.


Malnütrisyon
Malnütrisyon bir ya da daha fazla besin maddesinin vücut dengesini bozacak şekilde yetersiz veya fazla alınması durumunda ortaya çıkan tablodur. Malnütrisyon gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde, bu ülkelerin de gelir düzeyi en düşük kesimlerinde problem olmaya devam etmektedir.
Malnütrisyon enfeksiyonlara yatkınlığı arttırır, enfeksiyonlarda özellikle beslenme durumu sınırda olan çocuklarda malnütrisyon gelişmesini kolaylaştırır. Malnütrisyonu olan çocuklarda enfeksiyon hastalıkları daha ağır ve uzun sürmektedir. Hastalık sonrası ölüm oranı da artmaktadır.

Ülkemizde beslenme durumunu inceleyecek olursak;

Beş yaş altındaki çocukların yaklaşık dörtte biri kronik olarak yetersiz beslenmiştir.
Beş yaş altındaki çocukların yüzde 8'inde ciddi kronik beslenme bozukluğu vardır.
2-5 yaş arasındaki çocuklarımızın % 20'si bodurdur.
Annelerimizin % 2,6'sında beslenme yetersizliği olup , % 33,4'ü kilolu, % 19'u şişmandır.

0 yorum: