18 Aralık 2007 Salı

Koryon Villus Biopsisi

Ultrason görüntülemesi altında Koryon Villus Biopsisi ( KVB )
Perinatolojide kullanılan genetik tanı testlerinden birisi olup, en önemli avantajı erken ve hızlı perinatal tanı imkanı sağlamasıdır.

Ultrason görüntülemesi altında Koryon Villus Biopsisi ( KVB )

Perinatolojide kullanılan genetik tanı testlerinden birisi olup, en önemli avantajı erken ve hızlı perinatal tanı imkanı sağlamasıdır. Bu yöntemle girişimler 9.gebelik haftasından itibaren yapılmakta ve 48 saat içinde ilk sitogenetik sonuçlar elde edilmektedir. Amniosentez 16. haftaya kadar yapılamamakta ve hücre kültürleri için ise ortalama 8-10 gün gerekmektedir. Böylece kesin tanıya gebeliğin ortalarında elde edilmesi nedeniyle:

Annenin fetus hareketlerini hissetmeye başlaması,
Gebeliğin sosyal çevre tarafından biliniyor olması,
Anne mortalitesinin daha çok etkiliyor olması
nedenleri ile ailenin bu dönemde karar vermesi daha zor olmaktadır. KVB yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı ailenin karar vermesi açısından avantajları vardır. Ama tarama testlerinin şu aşamada 11-14.haftalarda yapılması nedenleri ile ailenin biopsiyi onaylaması zamanının gecikmesi nedeniyle daha çok amniosentez uygulaması yapılmaktadır.Koryon Villus Biopsisi işleminin şematik görüntüsü


KVB'sinin önemli endikasyonlari

— Anne yasinin 35 ve üzerinde olması
— Annenin daha önce kromozom anomalisi olan çocuk doğurması
— Anne yada babada kromozom anomalisi taşıyıcılığı
— Anne veya babanın hastalık taşıyıcılığı olması
— Annenin X kromozomuna bağlı hastalık taşıyıcılığı olması durumunda ve danışmanlığı zamanında alan hastalara uygulanan bir yöntemdir.

KVB'sinin riskleri

— Spontan abortus,
— Annenin enfenksiyon kapması,
— Amnios zarının delinmesi ve düşük oluşması

Tüm literatüre baktığımızda oluşan bu risklerin çok yüksek olmadığı ve KVB'nin erken gebelikte prenatal tanı amacıyla uygulanabilecek güvenilir bir test olduğu ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır.

0 yorum: