18 Aralık 2007 Salı

Erken İkili Tarama

One Step Chromozomal Assesment of Risk (OSCAR) <
OSCAR gebeliğin 11-14 . haftalarında çocukta olabilecek kromozom bozukluklarıyla seyreden bazı hastalıkların (trisomi 21, Down sendromu, mongolizm) riskini saptamada kullanılan bir testtir.

One Step Chromozomal Assesment of Risk (OSCAR)

OSCAR gebeliğin 11-14 . haftalarında çocukta olabilecek kromozom bozukluklarıyla seyreden bazı hastalıkların (trisomi 21, Down sendromu, mongolizm) riskini saptamada kullanılan bir testtir. Şu an bir çok ülkede yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu günkü bilimsel verilere göre diğer tarama testlerine göre bazı kromozom bozuklukları daha hassas ve daha erken olarak OSCAR ile tespit edilebilmektedir.
Sadece 37 yaş baz alınarak, trizomili fetusların % 30'unu yakalamak mümkün idi. 1980 yıllarında ileri anne yaşına ek olarak anne dolaşımına geçen bazı hormonların kullanılmasıyla yeni bir tarama metodu geliştirildi. Bu testin anne yaşının tek başına kullanılmasından daha etkin bir yöntem olduğu ve trisomili bebeklerin % 60'ını saptayabildiği gösterildi.Bu test halk arasında üçlü test olarak bilinmektedir.
1990 yıllarında ise bebekte ense ödemi (NT) kalınlığı ölçümü kullanılarak bir tarama testi oluşturmak düşüncesi gelişmeye başladı. Bebek ense ödemi ölçümü ile tarama yapıldığında trizomili bebeklerin % 75'ini anne karnında 11-14.haftalarda belirlemenin mümkün olduğu görüldü. 11-14 haftalık gebelikte ense ödemi ölçümüne ek olarak anne kanında serbest b-HCG ve pregnancy associated protein (PAPP-A) ölçümleri de eklenirse kromozomal bozukluğu yakalama şansımız % 90'lara çıkmaktadır. şurası unutulmamalıdır ki, bebekte belirgin ense ödemi olması bazı kalp ve genetik hastalıkların bir ön bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Bu yüzden bebeklerinde artmış ense ödemi olan gebelerde diğer tanı yöntemleri ( 20-23. haftalarda II.düzey ultrasonografi ve fetal eko yapılması) gerekli olabilir.
Ense Ödemi(Nukal Translüsensi -NT-)

Gebeliğin 3. ayı (11-14.haftaları) içinde fetal boynun arka kısmında ciltte biriken sıvı nukal kistik higroma, nukal ödem veya ense ödemi olarak ifade edilmektedir. Bu bulgu ilk üç ayda görülmekte ve genellikle 2. üç ayda kaybolmaktadır.Ense ödemi olan bebeklerin % 75'inde kromozom bozuklukları vardır ve bunların % 95'ini down sendromu teşkil eder. Bebekte ense ödeminin farklı nedenleri olup kromozom, kalp, akciğer, iskelet sistemi, metabolik ve hematolojik hastalıklarda, anne karnındaki mikrobik hastalıklarda, görülebilmektedir. Artmış ense ödeminde kromozomlar normal olsa bile bebekte diğer sayılan hastalıklar olabilir. Bu açıdan dikkatli takip ve araştırma gereklidir. One Step Chromozomal Assesment of Risk (OSCAR) kısaltılması ile adlandırılan laboratuarlarda ultrason ve hormon ölçümleri yapılmaktadır.Bu yöntem sadece bir tarama yöntemidir. Kesin tanı için ileri tetkiklerin (amnionsentez, kordosentez=gebe rahminden su ve çocuk kordonundan kan alınması) hangi hastalara yapılması gerektiğini belirlemede kullanılır.Böylece kısa sürede risk belirlenmekte ve gerekli tanısal girişim olan amniosentez yada kordosentez yapılmaktadır.

0 yorum: