17 Aralık 2007 Pazartesi

Akraba Evliliği ve Çocuklarda hastalık

Canlılar bir özellik için, baskın ve çekinik olmak üzere iki gen taşırlar. Örneğin, saç rengi için koyu renk geni baskın, sarı ise çekinik karakterdedir. Çocuklar, her özellik için anne ve babalarından birer gen alırlar. Her iki ebeveynden de baskın özellik taşıyan gen alırlarsa veya birinden baskın, birinden çekinik özellik taşıyana gen alırlarsa, çocukta baskın özellik görülür. Ancak, her iki ebeveynden de çekinik özellik taşıyan gen alan çocukta, çekinik özellik ortaya çıkar.Yani, anne ve babadan koyu saç geni veya birinden koyu birinden sarı saç geni alan çocuğun saçı koyu renk olacaktır. Hem annesinden, hem babasından sarı saç geni alan çocuk ise sarı saçlı olacaktır.

Bazı kalıtımsal hastalıklar, çekinik genlerle taşınır. Bu nedenle bu geni taşıyan insanlarda hastalık ortaya çıkmayabilir. Ama kan akrabaları arasındaki evliliklerde, hem annede hem babada aynı hastalığı taşıyan çekinik gen bulunabilir. Onların çocukları, her iki ebeveynden aynı hastalığı taşıyan iki çekinik gen alabilir ve o çocukta hastalık ortaya çıkabilir. Kan akrabaları arasındaki evliliklerde, daha fazla sakatlık görülmesinin nedeni bu genetik geçiş nedeniyledir.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için, bir kadın hastalıkları uzmanına, bir aile hekimine veya bir genetik uzmanına başvurabilirsiniz.

0 yorum: